Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1.1 Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų .asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • 1.2 Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
 • 1.3 Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.
 • 1.4 Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, pasiekiamoje adresu https://www.autofokus.lt (toliau – Interneto svetainė) ir į mūsų interneto svetainę integruotoje elektroninėje parduotuvėje, pasiekiamoje adresu https://www.autofokus.lt/c (toliau - El. parduotuvė, taip pat toliau El. parduotuvė bus vadinama Interneto svetaine, atskirai pažymint, jei kurios nors sąlygos yra skirtos tik El. parduotuvei), užsakote ir naudojate mūsų prekes ir/ ar paslaugas, lankotės mūsų soc. tinklų paskyroje Facebook socialiniame tinkle https://www.facebook.com/autofokus.lt (toliau – Socialinė paskyra) domitės mūsų pasiūlymais, susisiekiate su mumis telefonu, kitais el. komunikacijos kanalais, lankotės mūsų prekybos vietose ar kreipiatės į mus kitais klausimais.
 • 1.5 nterneto svetainėje ir Socialinėje paskyroje gali būti nuorodų ar nukreipimų į išorines svetaines, pavyzdžiui, verslo partnerių, gamintojų, svetaines, mokėjimų administravimo svetaines. Sekdami tokias nuorodas atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskirą privatumo politiką ir kad mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios politikos ar dėl Asmens duomenų rinkimo šiose svetainėse. Prieš pateikdami Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi susijusiomis paslaugomis, svarbu peržiūrėti jų privatumo politiką.
 • 1.6 Jei užsakote ir naudojatės mūsų paslaugomis, lankotės Interneto svetainėje Socialinėje paskyroje, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, lankotės mūsų prekybos vietose ar kreipiatės į mus kitais klausimais, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialine paskyra, taip pat kreiptis į mus dėl mūsų prekių ir paslaugų pasiūlymų.
 • 1.7 Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KAS MES?

 • 2.1 Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Autofokus“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 306625168, adresas Perkūnkiemio g. 19, LT-12120, duomenys apie bendrovę kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

 • 3.1 Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
  • 3.1.1 Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui atliekate registraciją, kad galėtumėte pirkti El. parduotuvėje, užsakote prekes ar paslaugas, perduodate įrenginį garantiniam remontui, naudojatės Interneto svetaine, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;
  • 3.1.2 Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums įsigyjant mūsų prekes, naudojantis mūsų paslaugomis bei Interneto svetaine, Socialine paskyra, pavyzdžiui prekių pirkimo ar paslaugų naudojimo istorija, mokėjimų istorija, Jūsų IP adresas, slapukai, apsilankymo Interneto svetainėje ar El. parduotuvėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;
  • 3.1.3 Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.;
  • 3.1.4 Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia kiti asmenys, įskaitant ir mūsų prekes įsigyjančias paslaugomis besinaudojančias bendroves (mūsų klientus), pavyzdžiui, kai mūsų klientai nurodo Jūsų kontaktus, nurodo Jus kaip įgaliotą asmenį ir pan.
 • 3.2 Asmens duomenis tvarkome, siekdami pasiūlyti bei suteikti paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.
 • 3.3 Asmens duomenis mums teikiantis asmuo atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.
 • 3.4 Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo terminai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Registracija el. parduotuvėje, naudojimasis paskyra, vartotojo identifikacija Vardas, pavardė, el. paštas, slaptažodis, Facebook, Google paskyros/ profilio duomenys, atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, užsakymų atlikimo ir vykdymo istorija, mokėjimų informacija Naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu). Užsakymų ir mokėjimų istorija saugoma 1 metus nuo jų atlikimo dienos Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Prekių pardavimas, paslaugų teikimas, įskaitant ir prekių/ įrangos kuriai teikiamos paslaugos pristatymą/ paėmimą Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su juridiniu asmeniu (kaip prekes ar paslaugas įsigyja juridinis asmuo), ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, ind. užsakymo informacija ir istorija, reikalinga paslaugų suteikimui. Įrenginio informacija, prisijungimo prie įrenginio informacija (kai teikiamos remonto paslaugos), gedimų informacija Sutarties galiojimo/ užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties/ užsakymo vykdymo pabaigos, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu) Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas
Garantinių įsipareigojimų vykdymas, prekių ir paslaugų kokybės klausimų administravimas Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga) el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su juridiniu asmeniu (kaip prekes įsigyja juridinis asmuo), ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, ind. užsakymo informacija, informacija, reikalinga garantiniam aptarnavimui bei paslaugų kokybės administravimui Garantinio aptarnavimo/ kokybės klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus po garantinio aptarnavimo/ kokybės klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu) Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Komunikacija ir konsultacijos dėl prekių bei paslaugų, užklausų administravimas Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., ryšys su juridiniu asmeniu, kai kreipiasi juridinio asmens vardu, adresas/ pristatymo adresas (jei reikalinga informacijai suteikti) užklausos ir atsakymo į užklausą turinys Klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus nuo klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu) Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas Vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas., pareigos, darbovietė, adresas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, ind. veikl. paž. duomenys, kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį - sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto) Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas). Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, susirašinėjimas su kandidatu turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija Atrankos laikotarpį ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos. Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – saugomis 3 mėnesius po jų gavimo dienos o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainės, Socialinės paskyros) valdymas, funkcionalumo ir saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android), Socialinės paskyros integracijos pagalba renkami duomenys Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“. Interneto svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Socialinėje paskyroje informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Naujienų siuntimas, apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, paslaugų reklama Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., apklausos skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys Duomenys tvarkomi 2 metus nuo sutikimo gavimo, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Ginčų ir pretenzijų sprendimas Vardas, pavardė, darbovietės adresas, darbovietė pareigos, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, tel. Nr., el. paštas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Asmuo turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, kai šie tvarkomi jo sutikimo pagrindu.

 • 3.5 Socialinėje paskyroje mes talpiname informaciją apie save ir savo veiklą, taip pat galime organizuoti konkursus, apklausas, dalintis skelbimais apie ieškomus darbuotojus. Socialinėje paskyroje be šios Privatumo politikos, taikoma ir socialinių tinklų valdytojų privatumo politikos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėje paskyroje, mes priklausomai nuo pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti tam tikrą Jūsų informaciją pavyzdžiui profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietovę. Jums skelbiant informaciją mūsų Socialinėje paskyroje (pavyzdžiui, parašius komentarą), ji gali būti rodoma viešai konkrečioje Socialinėje paskyroje.
 • 3.6 Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su mūsų prekių ir/ar paslaugų užsakymu ar suteikimu susijusias žinutes, pavyzdžiui, informuoti apie užsakymo patvirtinimą, paslaugų suteikimą, galimybę atsiimi prekę, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo pokyčius bei terminus. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų veiklos vykdymui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.
 • 3.7 Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją, pakeisdami ją savo El. parduotuvės paskyroje ir ar susisiekę su mumis. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

 • 4.1 Mes gerbiame Jūsų privatumą ir renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
 • 4.2 Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
  • 4.2.1 Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
  • 4.2.2 Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  • 4.2.3 Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  • 4.2.4 Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  • 4.2.5 Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
  • 4.2.6 Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
  • 4.2.7 Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, užtikriname technines ir organizacines saugumo priemones, taip pat prieigą prie Asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga dėl jų atliekamų darbo funkcijų.

5. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • 5.1 Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
 • 5.2 Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:
  • 5.2.1 Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių konsultantams ir pan., taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, papildomų paslaugų teikėjams, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Esame pasitelkę tokius partnerius ir duomenų tvarkytojus:
  • 5.2.1.1 Prekių gamintojai, pardavėjai
  • 5.2.1.2 Garantinių paslaugų teikėjai
  • 5.2.1.3 Marketingas, rinkodara, reklamos partneriai
  • 5.2.1.4 Mokėjimų partneriai
  • 5.2.1.5 Mokėjimų partneriai
  • 5.2.1.6 Buhalterinės, finansinės paslaugos
  • 5.2.1.7 IT sprendimai, IT saugumo priežiūra ir techninės paslaugos
  • 5.2.1.8 Internetinės svetainės priežiūra, palaikymas ir paslaugos
  • 5.2.1.9 Debesų ir prieglobos paslaugų teikėjai
  • 5.2.2 Kad galėtume skelbti Jūsų turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame:
  • 5.2.2.1 Facebook Ireland Ltd. (Airija) ir Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).
  • 5.2.3 Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
  • 5.2.4 Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, finansų, mokėjimų įstaigoms ir pan.;
  • 5.2.5 eigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.
  • 5.3 Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:
   • 5.3.1 Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
   • 5.3.2 Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;
   • 5.3.3 Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba
   • 5.3.4 Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;
   • 5.3.5 Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

6. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

 • 6.1 Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
  • 6.1.1 Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • 6.1.2 Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • 6.1.3 Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • 6.1.4 Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė „būti pamirštam“);
  • 6.1.5 Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • 6.1.6 Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
  • 6.1.7 Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  • 6.1.8 Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).
  •  
 • 6.2 Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu info@autofokus.lt, pakeitę nuostatas savo El. parduotuvės paskyroje ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).
 • 6.3 Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 • 6.4 Dalį savo kaip duomenų subjekto teisių Jūs galite įgyvendinti patys pakeisdami savo El. parduotuvės paskyros nustatymus bei joje talpinamą informaciją. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@autofokus.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.
 • 6.5 Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą. Detaliau mūsų taikoma duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka yra nurodyta čia.
 • 6.6 Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

7. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?

 • 7.1 Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, prekes ar paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų prekių ar paslaugų bei aptarnavimo kokybės.
 • 7.2 Naujienos gali būti siunčiamos el. paštu, žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį, taip pat pranešimais Jūsų paskyroje. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.
 • 7.3 Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
 • 7.4 Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:
  • 7.4.1 pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba
  • 7.4.2 pakeisti nustatymus savo El. parduotuvės paskyroje; arba
  • 7.4.3 atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

8. KAIP MES ORGANIZUOSIME ŽAIDIMUS, AKCIJAS, KONKURSUS?

 • 8.1 Dalyvavimas mūsų skelbiamuose žaidimuose, akcijose ar konkursuose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Priešingu atveju dalyvauti žaidime, konkurse ar akcijoje negalėsite.
 • 8.2 Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Tą padaryti galite, parašydami mums el. pašto adresu info@autofokus.lt ar kitu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške). Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.
 • 8.3 Jums dalyvaujant mūsų žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus, kaip laimėtoją, Interneto svetainėje, Socialinėje paskyroje ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse.
 • 8.4 Mes, siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

9. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • 9.1 Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
 • 9.2 Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.
 • 9.3 Mes sieksime, kad nebūtų saugomi pasenę ir neaktualūs Asmens duomenys, todėl juos atnaujinus (pvz., pakoregavus ar pakeitus informaciją paskyroje ir pan.), bu saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija saugoma, jei to reikia, laikantis teisės aktų ar vykdant mūsų veiklą.

10. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

 • 10.1 Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Interneto svetainės veikimą, taip pat integracijas su Socialine paskyra.
 • 10.2 Mes naudojame slapukus siekdami užtikrinti Interneto svetainės funkcionalumą ir saugumą, tobulinti ir vystyti Interneto svetainę, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius; diegti Interneto svetainėje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi Interneto svetaine bei informacijos paiešką, taip pat sudarytų galimybes Interneto svetaine naudotis platesniam naudotojų ratui; analizuoti naudotojų elgseną naršant Interneto svetainėje, vesti statistiką apie tai, kaip naudojama Interneto svetainė; pasiūlyti Jums savo parduodamą produkciją, atitinkančią Jūsų naršymo elgseną ir poreikius; susieti Interneto svetainę su Socialine paskyra.
 • 10.3 Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų įrenginio naršyklę ar atmintį būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis) ar sekti įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės. Išsamesnė informacija apie slapukų atsisakymą pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.
 • 10.4 Mes naudojame būtinus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys.
 • 10.5 Mes naudojame tokius „Google Inc“ įrankius:
  • 10.5.1 Google Analytics“ – leidžia analizuoti Interneto svetainės naudojimą, sudaryti ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. Duomenys paprastai saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, taip pat pakeisdami naršyklės slapukų nustatymus. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.
 • Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai:
Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
session Funkcinis slapukas Įėjimo į puslapį metu 1 metai  
AspNetCore.Antiforgery Funkcinis slapukas Įėjimo į puslapį metu Iki naršyklės lango uždarymo  
_ga Analitinis „Google Analytics“ slapukai, skirtas vartotojams atskirti Įėjimo į puslapį 2 metai Unikalus identifikatorius.
  vartotojams atskirti     Jeigu vartotojas prisijungęs prie „Google“ paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: vardas, lytis ir pan
_gid Analitinis „Google Analytics“ slapukai, skirtas vartotojams atskirti Įėjimo į puslapį metu 24 valandos Unikalus identifikatorius. Jeigu vartotojas prisijungęs prie „Google“ paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: vardas, lytis ir pan.
_gat_gtag nalitinis „Google Analytics“ slapukai, skirtas vartotojams atskirti Įėjimo į puslapį metu 1 minutė  

11. SUSISIEKITE SU MUMIS

 • 11.1 Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:
  El. paštu: info@autofokus.lt
  Adresu:  Perkūnkiemio g. 19, LT-12120
  Telefonu: +370 600 55 100
 • 11.2 Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
 • 11.3 Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.
 • 11.4 Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp mūsų ir klientų mums veikiant kaip Asmens duomenų tvarkytojams, sprendžiami tarpusavio derybomis. Nepasiekus susitarimo per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo apie ginčytiną klausimą gavimo dienos, ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, remiantis Lietuvos Respublikos teise, pagal mūsų buveinę, nebent teisės aktai imperatyviai nustatytų kitokias teismingumo sąlygas. Esant nesutarimams tarp mūsų ir kliento, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina jos patirtus tiesioginius nuostolius. Mūsų atsakomybė visais atvejais ribojama 1 mėnesio kliento už paslaugas mokėtina suma, išskyrus atvejus, kai atsakomybė negali būti ribojama pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenų praradimas laikomas netiesioginiu nuostoliu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • 12.1 Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.
 • 12.2 Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote prekes ar paslaugas iš mūsų, naudojatės mūsų Socialine paskyra, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.